established 2009 

www.tipsinvest.se

 

Bakgrund

 

Jag har mer eller mindre sysslat med spel och dobbel i drygt 20 år. Inledningsvis mest med trav men efter några år helt och hållet inriktat på sportspel.

Till att börja med mest som vanliga ”Svensson spel” men i och med Internets genomslag, som en målinriktad extra-inkomst.

Därför grundades "Tipsinvest" i September 2009 som ett försök att sprida min kunskap och erfarenhet till andra spelare.

 

På senare tid har jag mestadels inriktat mig på ”säkra långtidsspel” med högre insatser. Detta som ett led att undvika dagliga spel och därigenom minimera förlusterna.

Detta endast ur en ekonomisk synvinkel, eftersom att de dagliga spelen oftast ger spelbolagen dess vinster och spelarnas deras förluster.

 

Märk väl att det är mycket bättre med en "säker" mindre vinst än en förlust.

Samt att de spel som presenteras är sådant som jag tror på.

Men vilket inte alltid är detsamma som att jag personligen satsar pengar på dem.

Samt att det inte alltid är det samma som en vinst.

 

Därför vill jag bestämt påpeka att jag inte kan, vill eller tänker ta något ansvar för hur och/eller på vilken nivå mina tips används.